Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů


Projekt  Řešitelé  Výsledky


Řešitelé

Hlavní řešitel: Ing. Jiří Smolík, CSc. (Smolik@icpf.cas.cz), Ústav chemických procesů AV ČR

Spoluřešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (Petra.Vavrova@nkp.cz), Národní knihovna ČR