Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů


Projekt  Řešitelé  Výsledky


Projekt

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Období řešení: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2022
Registrační číslo: DG18P02OVV048
Příjemce koordinátor: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Další účastník projektu: Národní knihovna České republiky, s.p.o.

Cílem projektu je vytvořit nové postupy, využitelné pro restaurování knihovních a archivních fondů a to a) laserovým čištěním TEA CO2 laserem a b) pneumatickým čištěním pomocí dvoufázového spreje mikročástic oxidu uhličitého v nosném plynu. Výsledky projektu ukázaly, že za vybraných podmínek použití, čištění pomocí studovaných metod vykazují velmi dobré výsledky ve srovnání s běžně používanými metodami suchého čištění. Tyto nově vyvinuté metody ošetření mají potenciál stát se vhodnou alternativou k tradičně využívaným postupům.


Čištění pomocí laseru Čištění pomocí dvoufázového spreje