ÚvodAktuality  |  Výbor  |  Registrace  |  Ke stažení  |  Odkazy  |  Kontakt  | pořádá

XVIII. výroční konferenci

České aerosolové společnosti

2.-3.11.2017, Třešť

PROGRAM KONFERENCE

Sborník konference s programem je k nahlédnutí zde


ORGANIZAČNÍ NÁKLADY

Konferenční poplatek je v závislosti na termínu registrace a platby následující:

do 18.9.2017 od 19.9.2017
člen ČAS 1600 Kč 1800 Kč
nečlen ČAS 1800 Kč 2000 Kč
student 1400 Kč 1600 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje náklady na sborník, obědy (2.11. a 3.11.), konferenční večeři (2.11.), občerstvení během konference a pronájmy. Jednání bude probíhat od 2.11.2017 (cca od 9:00 hod) do 3.11.2017 (do 12.00 hod). Konferenční večeře (2.11.) se bude konat v hodovní síni Zámeckého hotelu Třešť.UBYTOVÁNÍ A STRAVA

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám v Zámeckém hotelu Třešť (Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť, tel.: +420 567 224 247, mob.: 777 229 255, Email: recepce@zamek-trest.cz) nebo kdekoliv jinde. Stravování (obědy a konferenční večeře) je zajištěno v v hodovní síni Zámeckého hotelu Třešť. Účastníci konference si mohou vybrat obědy ze seznamu přiloženého k registračnímu formuláři.


REGISTRACE

Vyplněný registrační formulář (konferenční poplatek, faktura, IČO, obědy) poté zašlete elektronicky na adresu ondracek@icpf.cas.cz (registrace) a moravec@icpf.cas.cz (vystavení faktury).

Registrační formulář je ke stažení ZDE (Excel soubor). Vyplňte prosím oranžově zvýrazněná pole.

Registrace účastníků bude zahájena v konferenčním sále 2.11.2017 v 8:30. Platbu konferenčního poplatku zasílejte po vystavení faktury na bankovní účet ČAS č. 159904888/0300

kontaktní osoby:
Jakub Ondráček
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Tel: +420-220390316

Pavel Moravec
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Tel: +420-220390245

ABSTRAKTY

Pokyny pro autory a vzor abstraktu je ke stažení ZDE (doc soubor) nebo ZDE (pdf soubor).
Anglická verze vzoru abstraktu je pak zde: Word DOC a PDF

Abstrakty zasílejte elektronicky na adresu: HonzaBendl@seznam.cz

kontaktní osoba:
Jan Bendl
Ústav pro životní prostředí
Přírodovědecká fakulta UK
Benátská 2, 128 01 Praha 2
Tel: +420-221951893


Termín dodání abstraktu je 9.10.2017 - poté již nebudou abstrakty zařazeny do sborníku!


DOPROVODNÝ PROGRAM

Zájemci se mohou přihlásit na prohlídku betlémů v Schumpeterově domě v Třešti, počet osob 10 - 20, cena vstupu 30 - 50 Kč/osoba.


JINÉ

Jaké je zhruba zaměření konference můžete posoudit na příspěvcích z předchozích let, které můžete vidět zde.